ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αεροπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας καταπιάνεται και με τον ενδιαφέροντα κλάδο του αεροπορικού δικαίου. Ασχολούμαστε με την κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας, ασφάλισης, ναύλωσης όπως και leasing καθώς επίσης και συμβάσεων έργου ή παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ή συντήρησης αεροσκάφους. Είμαστε επίσης σε θέση να καθοδηγούμε και να παρέχουμε νομική βοήθεια στους πελάτες μας στη διαμόρφωση της καταλληλότερης και φορολογικά ευνοϊκότερης δομής κατά περίπτωση, αναλαμβάνοντας τη σύσταση της επιχείρησης και την απόκτηση των απαραίτητων για τη λειτουργία της αδειών.