ΑΡΘΡΑ

Δίκες και αποφάσεις σκοπιμότητας

Δίκες και αποφάσεις σκοπιμότητας

Σε κάθε ποινικό δικαστήριο η δίκη αποτελείται από μια διαδικασία με αρχή, μέση και τέλος, που εξελίσσεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων, των λεγόμενων “δικονομικών κανόνων”, οι περισσότεροι από τους οποίους περιλαμβάνονται…