Η δικαιοσύνη στον Μεσαίωνα

Η δικαιοσύνη στον Μεσαίωνα

Μεσαίωνας ονομάζεται η χρονική περίοδος της ευρωπαϊκής ιστορίας που διαδέχεται την περίοδο της Αρχαιότητας και τελειώνει με την περίοδο της Αναγέννησης. 

Διήρκεσε περίπου 1000 χρόνια και έμεινε γνωστός ως η περίοδος των Σκοτεινών Αιώνων. Επηρεασμένοι από τη σύγκριση με την περίοδο της Αναγέννησης και της έντονης καλλιέργειας των ανθρωπιστικών επιστημών, οι ιστορικοί, κυρίως της εποχής του Διαφωτισμού, χαρακτήρισαν τον Μεσαίωνα σαν περίοδο θρησκευτικού φανατισμού και οπισθοδρόμησης. Η επιστημονική έρευνα έχει ωστόσο αποδείξει τα τελευταία χρόνια, ότι ορισμένα ζητήματα αυτής της «σκοτεινής» περιόδου, είναι ενδεχομένως λίγο παρεξηγημένα. Ειδικότερα, όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης, ο Μεσαίωνας είναι λιγότερο σκληρός από τα πρώτα χρόνια της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης και της Αναγέννησης. Οι μύθοι όμως κυριάρχησαν και επηρεάζουν την εικόνα του σημερινού ανθρώπου για τη μακρινή εποχή.