Δήμητρα Γαλούνη

Δήμητρα Γαλούνη

Δικηγόρος

Η Δήμητρα Γαλούνη είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. To 2021 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα διπλωματικής εργασίας την ρήτρα διαιτησίας σε φορτωτική ναυλοσυμφώνου. Εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο «ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» από τον Νοέμβριο του 2020. Μιλά άπταιστα αγγλικά.