Κατερίνα Φωτοπούλου

Κατερίνα Φωτοπούλου

Δικηγόρος

Η Κατερίνα Φωτοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. To 2020 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο από το City University του Λονδίνου, με θέμα διπλωματικής εργασίας την λανθασμένη παράδοση φορτίου και τον ρόλο των Επιστολών Αποζημίωσης. Στην συνέχεια, στα πλαίσια του Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ απέκτησε την Πιστοποίηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην «Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασία Δεδομένων - G.D.P.R.». Εργάζεται στο Δικηγορικό Γραφείο «ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» από τον Οκτώβριο του 2020. Μιλά άπταιστα αγγλικά και έχει επαρκή γνώση της ισπανικής και την γερμανικής γλώσσα.